FANDOM


ىنگلەىس چەس ەن ۋىەست گەرمانىچ لەنگاۇلە ستونە چوۇتە پرىمە سپوكەن ۋەسە ارلەچە مەدىەۋال ەنگلاند ەس چەس مارەىتە ەن گلوبال لىنگۇا فرانچا.   نامەد سوۇرە دە انگلەس، وۇنە اۇ دە گەرمانىچ ترىبەس ستونە مىگراتەد ا ەنگلاند، ۋە ۇلتىماتەلي دەرىۋەس ۋەىسسە نەرە رەسە دە انگلىا (انگەلن) پەنىنسۇلا ۋەسە دە بالتىچ سەا.  ىت ىس چلوسەلي رەلاتەد تو تھە فرىسىان لانگۇاگەس، ڢەچە چلوسەلي رەلاتەد ا دە فرىسىان لەنگاۇلەس، چوىلە ۋەىسسە ۋوچابۇلاري ەۇرس پرەىنە سىگنىفىچانتلي ىنفلۇەنچەد رەنە اۇرەن گەرمانىچ لەنگاۇلەس، پارتىقۇە نورسە (ا پاتون گەرمانىچ لەنگاۇلە)، سۇنە فىن سۇنە رەنە ىلاتەن ەس رومانچە لەنگاۇلەس، پارتىقۇە فرانچوسە