FANDOM


چلاسسىچال چھەنەسسە,  ۋەچە امانە سۇنە لىتەراري چھەنەسسە,    چەس دە لەنگاۇلە اۇ دە چلاسسىچ لىتەراتۇرە رەسە دە ەندارە اۇ دە بلومەرتە ەس فۇىستون پەرىود ەروچەتەرە ا دە ەندارە اۇ دە ھان ديناستي، ەن ۋرىتتەن فورمەچە اۇ ەۇرون چھەنەسسە.  چلاسسىچال چھەنەسسە چەس ەن ترادىتىونال فاچىنە اۇ ۋرىتتەن چھەنەسسە ستونە ەۋولۋەد رەسە دە چلاسسىچال لەنگاۇلە، پرۇدىچەتە ۋە دەىفەراچە رەسە انە مودەرەە سپوكەن فورمەچە اۇ چھەنەسسە.  لىتەراري چھەنەسسە چوۇتە ۇچىلىتەچە توۇرە چەبۇىنە اسەىللە فورمال وراىلەتە ۋەسە چھەنىوس ەنتەىلە دە ارلەچە ۲۰تھ چەنتۇري، ەس ۋەچە، دۇرىنگ ۋارىوۇس پەرىودس، ۋەسە ىىپوننە، كورەا ەس ىندونەچھە. ئفېىللە چھەنەسسە سپەاكەرس، لىتەراري چھەنەسسە ەۇرس پرەىنە لارگەلي رەپلاچەد رەنە ۋرىتتەن ۋەرناچۇلار چھەنەسسە، ەن فاچىنە اۇ وراىلەتە ستونە چەس سىمىلار ا مودەرەە سپوكەن ماندارىن چھەنەسسە، قۇىنورە سپەاكەرس اۇ نونءچھىنەسە لەنگاۇلەس وۇنە لارگەلي دەسەرتە لىتەراري چھەنەسسە ۋەسە فاۋىەر اۇ لوچال ۋەرناچۇلارس.